Diensten


Producten

Bouwkostenadvies

 • Bouwkostenmanagement
 • Haalbaarheidsstudies
 • Stichtingskosten berekening
 • Planeconomie
 • Investeringsramingen
 • Elementenbegrotingen
 • Directiebegroting
 • Inschrijfbegroting
 • Interieurbegrotingen
 • Renovatiebegrotingen
 • Beoordeling begrotingen
 • Financiële rapportages
 • Prijsonderhandelingen en contractvorming
 • Second opinion
 • Levenskostenbegroting
 • Levenscycluskostenanalyse (Breeam MAN 12)
 • Schadekosten milieu prestatie (Breeam MAT 1)
 • Meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB)
 • Conditiemetingen
 • Exploitatiekosten
 • Prijsvragen
 • Variantenstudies
 • Meer- en minderwerk
 • NEN2580 metingen
 • Aanbestedingsmanagement
 • Budgetbewaking
 • Architecten selecties
 • Ontwerpteam selecties
 • Herontwikkelingsonderzoek
 • Revitalisatie
 • Transformatie vastgoed 

 

Bouwmanagement

 • Opzet bouwprojectorganisatie
 • Publiek private samenwerking (PPS)
 • Design Build (Finance) Maintain Operate (DBMO / DBFMO)
 • Begeleiding besluitvorming
 • Inventarisatie eisen en wensen
 • Opstellen van programma van eisen (PvE)
 • Selecteren en contracteren van ontwerpende en uitvoerende partijen
 • Prijsonderhandelingen
 • Vergunningsmanagement
 • Projectcoördinatie
 • Aansturing van de bouw- en projectorganisatie
 • Procesbewaking (faseren, beheersen en beslissen)
 • Projectbewaking (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie)
 • Begeleiding bij ingebruikname
 • Omgevingsmanagement
 • BIM
 • Het nieuwe werken
 • Onderhoudsadviezen

 

Directievoering en toezicht

 • Projectbewaking (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie)
 • Leiding bouwvergadering
 • Coördinatie en toetsing contracten versus tekenwerk
 • Beoordelen en registreren van meer- en minderwerk
 • Controle en toezicht op de bouwplaats
 • Toetsing van werk- en detailtekeningen
 • Verzorging werkadministratie
 • Verzorging oplevering
 • Verzamelen van revisiebescheiden
 • Nazorg gedurende de onderhoudstermijn