Diensten


Bouwkostenmanagement

Onze bouwkostenmanagers bieden ieder als adviseur en partner binnen uw ontwerpteam intensieve
begeleiding en een kritische blik vanuit het kostenperspectief. Zij dragen er zorg voor dat, gedurende de ontwikkeling en realisatie van uw project, op ieder moment de projectgebonden investeringskosten inzichtelijk zijn. Middels het opstellen van diverse ramingen, begrotingen en deelbegrotingen wordt de status van uw project helder en overzichtelijk weergegeven. Het aansturen van kleine tot grote- en complexe projecten wordt hiermee veraangenaamd en de kans op succes aanzienlijk vergroot.

Gewerkt wordt richting de ideale prijs / kwaliteit verhouding van ieder project, waarbij in overleg met de projectmanager of opdrachtgever de gewenste kwaliteit wordt gedefinieerd. Mede vanwege de brede ervaring opgedaan binnen complexe multidisciplinaire werken, weten onze bouwkostenmanagers hoe ieder discipline elkaar en het totaalbudget beïnvloed. Om er zorg voor te dragen dat uw investering op de juiste plek binnen het project beland denken wij kritisch en onafhankelijk mee met iedere betrokken discipline. Een kostenoptimalisatie komt hierdoor niet per definitie ten laste van de uitstraling en kwaliteitsdoelstellingen van uw project.

Om succesvol een project te kunnen managen is het van belang om te werken met een gedegen raming en begroting in detail. Het hebben van voldoende inzicht in de totale investeringskosten en de kosten gemoeid gaan met iedere wijziging of ontwerpbesluit. Ook het inzicht in de financiële consequenties van alle risico’s en kansen binnen het project is benodigd om dit goed aan te kunnen sturen. Met de inzet van onze deskundige bouwkostenmanagers bent u verzekerd dat wij er alles aan doen om uw belangen te behartigen en uw project in financiële zin juist wordt gemanaged en met goed advies wordt gediend.

Naar producten >