Over ISIS

Over ISIS

Vanuit de door ISIS vertegenwoordigde disciplines; Bouwkostenadvies en Bouwkostenmanagement staan wij onze opdrachtgevers bij in de ontwikkeling en realisatie van diverse projecten. ISIS Bouwadvies draagt er sinds haar oprichting zorg voor dat deze projecten financieel beheerst tot stand komen, binnen de vooraf vastgestelde prijs/kwaliteitverhouding. Deze instelling resulteert in gewild en rendabel vastgoed. Om onze opdrachtgevers maximaal bij te kunnen staan hanteren wij de volgende vijf pijlers:

Onafhankelijk
Dankzij volledige onafhankelijkheid kan ISIS Bouwadvies, haar opdrachtgevers zowel in het bedrijfsleven, als bij de overheid en de zorgsector optimaal adviseren. Immers, zonder binding met andere belanghebbenden bij uw project worden conflicterende belangen vermeden en blijft de inhoud van het uiteindelijke advies gericht op een oplossing waarmee u het best bent geholpen.

Betrokken
Natuurlijk, het realiseren van een aansprekend bouwproject is een prestatie op zich. Maar om een opdrachtgever te bedienen met een goed gestructureerd, functioneel en financieel rendabel project, vraagt om méér dan kennis en ervaring alleen. Commitment in de vorm van gemeende betrokkenheid is daarvoor een absolute voorwaarde.

Deskundig
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten zijn er binnen ISIS Bouwadvies meerdere disciplines die zowel bij revitalisatie als bij nieuwbouw en gebouwinrichting voor de totstandkoming van uw project zorg dragen, op basis van eigen opgebouwde ervaringen. Of u nu eigenaar/gebruiker, huurder/gebruiker, belegger of ontwikkelaar van vastgoed bent, ISIS Bouwadvies kent de verschillende belangen die er bij betrokken partijen spelen en weet hoe ze hierop moet anticiperen.

Daadkrachtig
Om dergelijke ervaringen ook een duurzaam karakter te geven hanteert ISIS Bouwadvies een permanente actieve kennisoverdracht binnen het bouwkostenadviesteam. Hierdoor praat u dus ten allen tijden met een kundige gesprekspartner die u zal ondersteunen met een degelijk onderbouwd advies. Het resultaat is effectief kostenmanagement zonder verlies van waardevolle tijd of middelen.

Integer
Een gebouw realiseren staat niet op zichzelf. Net als alle componenten binnen een project niet op zich zelf staan. ISIS Bouwadvies is van mening dat alle componenten optimaal bedacht en uitgewerkt moeten zijn. Om dit aantoonbaar waar te kunnen maken moeten de resultaten tastbaar of meetbaar zijn voor haar stakeholders.