Diensten


Diensten

ISIS Bouwadvies biedt u een deskundige (kosten-) begeleiding gedurende de ontwikkeling, realisatie- en de exploitatie van uw vastgoed. Al vanaf de definitiefase brengt ISIS u een compleet en helder inzicht in de totale investerings- en levenscycluskosten waar u als belegger, ontwikkelaar, eigenaar en / of huurder nu en in de toekomst mee te maken krijgt. Middels ons flexibele dienstenpakket bieden wij u de mogelijkheid om naar eigen inzicht het totale bouwkostenmanagement uit te besteden, dan wel ons in te zetten als uw persoonlijk adviseur op de gebieden van bouw- en exploitatiekosten, duurzaamheid en aanbestedingen. Als onafhankelijke partij stelt ISIS altijd uw doelstelling centraal richting een optimaal en passend resultaat.

Onze referenties tonen u aansprekend en gewild vastgoed met een optimale prijs / kwaliteitsverhouding. Te allen tijde wordt u stapsgewijs gevoed met voldoende informatie en een onderbouwd advies waarmee u continu grip houdt op uw project. Hiermee worden besluitvormingsprocessen gemakkelijker en onzekerheden geminimaliseerd.

Vanuit de door ons vertegenwoordigde disciplines: Bouwkostenmanagement, Bouwkostenadvies,
Duurzaamheidsadvies en Aanbestedingsadvies wordt het beoogde resultaat op professionele wijze gerealiseerd.

ISIS Bouwadvies: Onafhankelijk, Betrokken, Deskundig, Daadkrachtig en Integraal.