Diensten


Aanbestedingen

Onze aanbestedingsmanagers dragen zorg voor de door u gewenste uit te besteden of in te schrijven werken. De kennis en ervaring op het gebied van grote en complexe inkoopopgaven opgedaan binnen de bouwsector verzekerd u van een aanbesteding op maat en een vlot te doorlopen procedure. Juist omdat de te doorlopen procedures veelal leidend zijn voor de planning op termijn hechten wij veel waarde aan de punctualiteit van iedere uitvraag zowel onderhands als Europees. Onze aanbestedingsmanagers zijn desgewenst inzetbaar aan zowel de zijde van zowel de aanbestedende dienst als de kant van de inschrijvers.

Voor de inschrijvende partijen wordt gebruikgemaakt van de meest gangbare calculatiepakketten. Werkzaamheden hiervoor kunnen variëren van het opstellen en afprijzen van begrotingen tot het aanvragen en spiegelen van offertes. Ten aller worden risico’s en kansen geanalyseerd en gekwantificeerd.

Naar producten >