ISIS Bouwadvies Bouwkostenadvies Bouwkostenmanagement Contact
 

Kosten spelen gedurende het gehele bouwproces een belangrijke rol.
Om het programma van eisen binnen een vastgesteld budget te realiseren, is het van belang dat de kosten worden beheerst van initiatieffase tot en met oplevering.

Een bouwkostenadviseur van ISIS Bouwadvies is nauw betrokken bij het proces en kan daardoor de kosten goed beheersen. Dit kan hij mede doordat er in iedere fase begrotingen worden gemaakt, er gekeken wordt naar alternatieven, er geadviseerd wordt in bestedingsvorm en contractvorming en er een financiële rapportage opgesteld wordt voor de opdrachtgever, zodat deze moeiteloos kan bijsturen.

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van uw bouwprojecten biedt ISIS Bouwadvies verschillende disciplines die zowel bij renovatie en verbouw als bij nieuwbouw en gebouwinrichting voor de totstandkoming van uw project zorg dragen.

ISIS Bouwadvies kent de belangen die er bij betrokken partijen spelen en weet op basis van ervaring hoe ze deze kan behartigen.
Om dergelijke ervaringen ook een duurzaam karakter te geven hanteert ISIS Bouwadvies een permanent actieve kennisoverdracht binnen het projectmanagementteam. Hierdoor praat u dus altijd met een kundige gesprekspartner die u zal ondersteunen met een onderbouwd bouwadvies.

ISIS Bouwadvies
Prinses Alexialaan 6
2496 XA Den Haag
Telefoon: 088 210 21 00
E-mail: info@isis-bouwadvies.nl

  Meer over Bouwkostenadvies Meer over Bouwmanagement Meer contactgegevens